KAULIMBIU:  Kiswahili - Mhimili wa Umoja, Maendeleo ya Elimu na Uchumi.


Karibu Katika Tovuti Rasmi ya BAKITA

Karibu katika tovuti rasmi ya Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA). Baraza hili ni taasisi ya Umma chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambayo inasimamia shughuli za ukuzaji wa Kiswahili nchini na kuratibu maendeleo yake nchi za nje. Baraza liliundwa kwa sheria ya Bunge Na.27 ya mwaka 1967 na kufanyiwa marekebisho mwaka 1983.

Nifanyeje?

KUPATA HUDUMA YA TAFSIRI

Kwa wale wanaotaka kutafsiriwa vyeti ni lazima watuletee nakala halisi na sio fo.......

HUDUMA ZINAZOHUSU BARAZA KWA UJUMLA

Mtu, shirika kampuni au taasisi inayohitaji kufahamishwa chochote au kujua.......

KUPATIWA ITHIBATI YA KITABU

Taratibu za kufuata wakati wa kumpatia mteja ithibati ya muswada au kit.......

Huduma Zitolewazo na BAKITA

Katika kutekeleza madhumuni na majukumu ya Baraza yaliyotajwa katika utangulizi, huduma zifuatazo hutolewa kwa umma:

Kutoa ithibati ya lugha

Ushauri kwa wanafunzi na watafiti

Huduma za Tafsiri na Ukalimani

Usambazaji wa Istilahi za Kiswahili

Vitabu Vilivyowekwa Hivi Karibuni

image
Kamusi kuu ya Kiswahili (Toleo la 2)

Bei:Tsh. 25000/=

Angalia Zaidi

image
Tafsiri Sanifu

Bei:Tsh. 3000/=

Angalia Zaidi

image
Kiswahili na Utandawazi

Bei:Tsh. 4000/=

Angalia Zaidi

image
Istilahi za Kiswahili

Bei:Tsh. 8000/=

Angalia Zaidi